Оцінка синергетичної
вартості активів it - компанії
зі зміною країни реєстрації