НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА ТА
ФІНАНСОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності,
угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

 • Що оцінюємо
 • Для чого оцінюємо
 • Бізнес і активи великих компаній і холдингів

 • Спеціалізовані активи з обмеженим ринком

 • Цінні папери та корпоративні права

 • Торгові марки, ліцензії та інші нематеріальні активи

 • Кредитні портфелі та активи банків

 • IT компанії, технологічні стартапи та продукти

 • Оцінка для аудиту і звітності відповідно до МСФЗ (IFRS)

 • Оцінка для угод з капіталом: M&A, реструктуризація, продаж частки бізнесу

 • Оцінка для міжнародних фінансових установ: EBRD, IFC, та ін.

 • Оцінка для іноземних користувачів: регулятори, банки, інвестори

Що отримує наш клієнт:

Комплексний підхід до проекту, який забезпечує співпраця з фінансовими та ринковими аналітиками, галузевими експертами.
Результат, заснований на галузевих і макроекономічних даних і прогнозах світових аналітичних агентств, в поєднанні з класичними процедурами оцінки.

Реалізовані проекти

Новини і публікації

ЛІДЕРИ ПРАКТИКИ

керівник департаменту оцінки

керівник з корпоративного бізнесу

НАМ ДОВІРЯЮТЬ НАЙКРАЩІ

Компанія Kreston надавала нам послуги з незалежної оцінки для прийняття управлінських рішень. Завдання з нашого проєкту були виконані у повному обсязі та в межах термінів, визначених договором. Зважаючи на позитивний досвід співпраці, ми рекомендуємо компанію Kreston як кваліфікованого та відповідального ділового партнера з оцінки бізнесу. 

МАУ

Кваліфікація і досвід Kreston в незалежній оцінці були неодноразово підтверджені під час нашої співпраці. Особливо відзначаємо оперативність і відповідальність персоналу компанії, а також високий рівень управління масштабними проєктами в стислі терміни. Kreston дійсно надає послуги міжнародного рівня якості.

УКРТЕЛЕКОМ

В рамках роботи над проектом фахівці Kreston продемонстрували високу кваліфікацію, гнучкість, належну якість роботи й відповідальний підхід. Окремо відзначаємо гідний рівень оформлення результатів робіт. Рекомендуємо Kreston як компетентних і надійних партнерів в галузі фінансового моделювання та незалежної оцінки.

ФК «ШАХТАР»

Команда Kreston підтвердила свою компетенцію та професіоналізм у виконанні проектів з оцінки. Фахівці ретельно вивчають документацію, підтримують високий рівень комунікації, виконують всі необхідні процедури в терміни, зазначені у договорі. Багаторічний досвід співпраці дозволяє нам охарактеризувати Kreston як перевіреного та надійного ділового партнера та рекомендувати команду для надання послуг з незалежної оцінки.  

СУМІТЕК

Незалежна оцінка

Послуги оцінювача бізнесу та активів підприємства є достатньо затребуваними як на українському, так і на міжнародному ринках. Цілей у незалежної оцінки досить багато. Але незалежно від цілей оцінка повинна здійснюватися сертифікованими оцінювачами з високим рівнем довіри до результатів їх роботи. Допоможе в цьому оцінююча компанія Крестон Україна Валюейшн, яка дає неупереджену відповідь щодо вартості бізнесу та окремих активів в Україні.

Для оцінки і бізнесу, і активів співробітники Kreston Ukraine Valuation використовують різні методи (підходи) оцінки. Прибутковий підхід оцінки – аналізуються доходи і прибуток, робляться прогнози на прибутковість у майбутньому з урахуванням вартості грошей у часі (дисконтування). Порівняльний підхід оцінки – оцінка базується на результатах аналізу ринкової вартості сумісних об’єктів. Витратний підхід оцінки – в основі оцінки лежать витрати, понесені на створення активу, чи витрати, які треба буде понести на його відновлення. Показники за необхідності можуть як підсумовуватися, так і розглядатися окремо.

Види незалежної оцінки Kreston

Оцінка застави

Підтвердження ринкової вартості майна (нерухомість, обладнання, транспортні засоби) з метою його передачі під заставу українському чи міжнародному банку чи іншому кредитору. При оцінці перевага надається порівняльному підходу, трохи рідше прибутковому (з метою оцінки виробничої нерухомості по типу як оцінка елеваторів; і навіть якщо на вимогу кредитора потрібно застосування двох підходів). Витратний підхід використовується вкрай рідко, оскільки сума витрат на створення того чи іншого активу (наприклад, кошторис будівництва будівлі), далеко не завжди відображає ринкову вартість (скажімо, в нерухомості визначальним фактором є місце розташування).

ПОДРОБНЕЕ…

Переоцінка активів для цілей фінансової звітності

Підтвердження справедливої вартості активів (основних коштів, рідше нематеріальних активів) для коректного відображення у фінансової звітності. Найчастіше здійснюється за допомогою застосування прибуткового підходу, включаючи тест на знецінення активів задля виявлення ситуації, коли вартість активів в обліку істотно перевищує вигоду (доходи) від їх використання.

Оцінка бізнесу (корпоративних прав) з метою транзакцій

Підтвердження ринкової вартості активів (бізнесу, корпоративних прав, акцій) з метою купівлі-продажу (для підтвердження суми угод перед банками та регуляторами) або структурування: передачі до статутного капіталу закордонного холдингу, а також при виході одного із засновників з бізнесу.

Оцінка для squeeze-out

Мажоритарний акціонер або група акціонерів, що спільно володіють 95% і більше акцій (домінуючий пакет), можуть викупити акції в інших міноритаріїв без їх згоди (виконати сквіз-аут). Вартість акцій при цьому визначає незалежний оцінювач. Рівень довіри до його висновків тут є максимально важливим, оскільки міноритарні акціонери можуть не погодитися з вартістю, за якою у них було здійснено примусовий викуп.

Чим регулюється оцінка бізнесу та активів

Як було зазначено, оціночні послуги можуть надаватися компаніями, які мають право на ведення такої діяльності. Оцінка компанії повинна проводитись фахівцем і якщо висновок потрібний для вирішення судових спорів. При використанні результатів незалежної оцінки за кордоном обов’язковим є застосування міжнародних стандартів оцінки.

Оцінка бізнесу та активів в Україні регулюється нормами та вимогами Закону “Про оцінку майна, майнових прав та професійної оцінної діяльності в Україні” № 2658-III від 12.07.2001, а також широким переліком міжнародних стандартів оцінки та МСФЗ:

IVS 2017 (International Valuation Standards, міжнародні стандарти оцінки)

IFRS 13 “Оцінка справедливої вартості”

IAS 16 “Основні засоби”

IAS 36 “Знецінення активів”

IAS 38 “Нематеріальні активи”

Важливо розуміти, що оцінка бізнесу не ідентична оцінці окремих активів. Оскільки деякі оцінювачі надають обидві послуги, слід уточнювати, який буде виданий висновок.

Як проходить оцінка

Щоб оцінювальна діяльність призвела до оптимального результату і звіт був виданий у строк, потрібно підготувати та надати оцінювачу пакет документів:

 • правовстановлюючі документи;
 • фінансову звітність;
 • інформацію про оцінювані активи;
 • інформацію про товари та виробництво;
 • бізнес-план;
 • структуру компанії, відомості про дочірні підприємства.

Перелік може коригуватися і визначається експертом разом із Клієнтом, враховуючі конкретні завдання і умови.

У штаті компанії Крестон Україна Валюейшн зібрані найкращі фахівці з оцінки, включаючи сертифікованих RICS (міжнародний сертифікат оцінки). Звіт з оцінки, підготовлений експертом, відповідатиме вимогам українського та міжнародного законодавства.

Фахівці Крестон в Україні підберуть ефективну стратегію та метод оцінки для кожного Клієнта, що допоможе уникнути зайвих тимчасових та фінансових витрат.

НАЗАД

Summary
Послуги Оціншика Бізнесу та Активів
Service Type
Послуги Оціншика Бізнесу та Активів
Provider Name
Kreston,
вул. Антоновича, 172,Київ,Україна-03150,
Telephone No.+380443334493
Area
Україна
Description
Ми знаємо, як залучити капітал, перевірити та оцінити об’єкт інвестування. Незалежна оцінка та Фінансове моделювання - Kreston Ukraine