Пропонуємо комплекс
професійних послуг зі зниження
податкових ризиків

у сфері трансфертного ціноутворення

Послуги з трансфертного ціноутворення

Що отримує наш клієнт:

Кваліфікована команда з досвідом роботи в Big-4 та інших мережевих консалтингових компаніях
Аналіз ділової мети та підготовка повідомлення про участь в МГК в комплексі при замовленні документації
Письмові та усні консультації на безоплатній основі при отриманні запитів від податкових органів
Завчасне виявлення ризиків донарахування податків. Реалізація можливостей для законного зниження податкового навантаження

Реалізовані проекти

Новини і публікації

ЛІДЕРИ ПРАКТИКИ

партнер, СЕО

директор з трансфертного ціноутворення

НАМ ДОВІРЯЮТЬ НАЙКРАЩІ

Постійна комунікація з представниками АТ «Укрпошта» дозволила консультантам компанії знайти найоптимальніше рішення для виконання узгодженого проєкту та перевірити наявність ризиків  трансфертного ціноутворення. Зважаючи на позитивний досвід співпраці, ми рекомендуємо «Крестон» як надійного та компетентного партнера у сфері послуг з трансфертного ціноутворення. 

УКРПОШТА

Результати співпраці дозволяють зробити висновок, що експерти Kreston є справжніми професіоналами своєї справи. Ми задоволені результатом та готові розширити партнерство у майбутньому. Рекомендуємо Kreston як надійного консультанта та досвідченого експерта з питань трансфертного ціноутворення.

ШРЕДЕР Україна

ТОВ «Фармастор» співпрацює з Kreston з 2017 року і не має жодних сумнівів у високій кваліфікації та компетенції фахівців даної компанії. За період багаторічної співпраці ми впевнилися в добропорядності, об’єктивності та професіоналізмі співробітників Kreston. Зважаючи на багаторічний позитивний досвід співпраці, ТОВ «Фармастор» впевнено рекомендує Kreston як надійного, компетентного та висококваліфікованого партнера у галузі послуг з трансфертного ціноутворення.

ТОВ «ФАРМАСТОР»

На відзнаку заслуговує надзвичайно уважне ставлення фахівців до потреб клієнта, здатність швидко орієнтуватися та знаходити вирішення проблем, а також блискуче знання податкового законодавства. Внутрішня та зовнішня комунікація команди також заслуговує високої оцінки. Ми повністю задоволені якістю та темпами роботи Kreston і рекомендуємо компанію для вирішення податкових питань та надання послуг з трансфертного ціноутворення.   

ФК «ДИНАМО КИЇВ»

Якість послуг, наданих нам командою  Kreston відповідає високим очікуванням, які ми мали щодо роботи компанії авторитетної міжнародної мережі. Фахівці допомогли підібрати переконливе обґрунтування наших операцій за принципом «витягнутої руки» та ретельно підготували всю необхідну документацію, передбачену умовами договору. Команду експертів відрізняють глибока компетенція і розуміння специфічних особливостей банківського сектору. Ми задоволені співпрацею з Kreston та впевнено рекомендує компанію всім, хто потребує допомоги в питаннях трансфертного ціноутворення.

АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Фахівці Kreston реалізували для нашої компанії послуги з трансферного ціноутворення. В ході роботи фахівці компанії надали рекомендації, які дозволили істотно поліпшити якість нашої документації з ТЦ. Оскільки співпраця з Kreston повністю виправдала себе, ПП «Будпостач» впевнено рекомендує експертів цієї компанії для вирішення питань та консультацій з трансфертного ціноутворення.

ПП «БУДПОСТАЧ»

За час співпраці співробітники компанії зарекомендували себе як фахівці, які виконують свої зобов’язання на високому якісному рівні і строго у встановлені договором терміни. Відзначаємо ефективну роботу фахівців і оперативність виконання завдань, уважне ставлення до потреб клієнта та глибинні знання галузі.

STAR MEDIA

Ми задоволені співпрацею з Kreston і рекомендуємо компанію як надійного ділового партнера. Команда здійснила якісну роботу та аналіз даних, акцентуючи увагу на основному правилі ТЦ – принципі «витягнутої руки». Уся інформація надавалась у встановлені договором терміни.

ROSHEN

У процесі роботи ми переконалися у високій кваліфікації співробітників Kreston. Фахівці швидко реагували на питання, що виникали у нас протягом реалізації проекту. Компанія має значний досвід не тільки у сфері трансфертного ціноутворення, але й в оподаткуванні сільськогосподарських підприємств в Україні.

МАС СІДС УКРАЇНА

Надані Kreston послуги дозволили нам виконати свої зобов’язання в рамках ст. 39 і ст. 140.5 Податкового кодексу України. Наш досвід співпраці був позитивним, тож ми впевнено рекомендуємо Kreston як компетентного експерта у сфері трансфертного ціноутворення.

ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ФІШ КОМПАНІ»

Трансфертне ціноутворення

Професійні послуги з ТЦУ допомагають знизити ризики податкового планування та оптимізувати оподаткування. Механізмом трансфертного ціноутворення користується більшість міжнародних груп компаній. Застосовується трансферне ціноутворення і в Україні.

Ключове законодавство з трансферного ціноутворення – Податковий Кодекс України, стаття 39. Міжнародне законодавство з ТЦУ представлено Керівництвом ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) з трансферного ціноутворення для транснаціональних корпорацій і податкових органів, а також вимогами міжнародного плану заходів по боротьбі з розмиванням прибутку (план BEPS).

Критерії потрапляння під ТЦУ

Під трансфертне ціноутворення в Україні підпадає виключно зовнішньоекономічна діяльність, тобто експорт чи імпорт. Контрольовані операції згідно зі ст. 39 ПК України вимагають одночасної відповідності трьом критеріям:

1) прибуток компанії-платника податків в Україні у розмірі понад 150 млн. грн.;

2) наявність пов’язаного контрагента або контрагента з переліків у постановах Кабінету Міністрів України №1045 від 27.12.2017 (низькоподаткові юрисдикції) та №480 від 04.07.2017 (організаційно-правові форми);

3) оборот із одним таким контрагентом (сумарно в обидві сторони) понад 10 млн грн. за звітний період.

Українське підприємство, яке підпадає під трансферне ціноутворення (згідно зі ст. 39 ПКУ), зобов’язане до 01 жовтня року, який слідує за звітним, подати звіт та у разі відповідного запиту підготувати документацію з ТЦУ.

ДЕТАЛЬНІШЕ…

30% корегування фінансового результату

У разі зовнішньоекономічних операцій з низькоподатковими юрисдикціями (перелік Кабміну 1045) або низькоподатковими організаційно-правовими формами (перелік Кабміну 480), та за відсутності вартісних критеріїв (150 млн або 10 млн), операції компанії також підпадають під контроль згідно зі статтею.

Ця стаття передбачає 30% коригування фінансового результату у бік збільшення, а отже, пропорційне збільшення податку на прибуток за результатами зовнішньоекономічних операцій з низькоподатковими юрисдикціями або ОПФ, уникнути якої допоможе Документація з ТЦУ.

Як визначити трансферні ціни

Слід згадати про таке поняття як принцип витягнутої руки в контрольованій операції. Суть полягає у порівнянні контрольованих та неконтрольованих операцій на основі зіставлення вигод, щоб відповісти на запитання: чи працював би платник податків з незв’язаною компанією на тих же умовах, що й із пов’язаною?

Підтвердити відповідність трансфертних операцій з придбання товарів та послуг принципу витягнутої руки (тобто умовам ринку) можна за допомогою наступних методів ТЦУ:

 1. 301 метод, або порівняльна неконтрольована ціна (пріоритетний метод: порівнювати ціну контрольованої операції можна або з внутрішніми неконтрольованими операціями (НКО), тобто з аналогічними операціями з незв’язаними компаніями, або з біржовими джерелами інформації – для біржових товарів типу сировини).
 2. 302, метод ціни перепродажу оптимальний для угод з імпорту: порівнюється ціна контрольованого імпорту з ціною перепродажу в Україні та рівень рентабельності даної операції.
 3. 303, метод витрати плюс застосовується для експорту власної виробленої продукції, в рамках застосування даного методу аналізується собівартість (витрати) плюс націнка.
 4. 304 метод, він же чистого прибутку чи рентабельності. Так званий “синтетичний метод”, який порівнює чисту рентабельність контрольованої операції з рентабельністю порівнянних компаній, з посиланням на джерела інформації – вибірка з бази даних Ruslana або Orbis.
 5. 305 метод розподілу прибутку. Застосовується для міжнародних груп. Аналізується розподіл вигоди з урахуванням операцій між партнерами.

Навіщо потрібен спеціаліст з ТЦУ

Штрафи за порушення у сфері ТЦУ, у тому числі несвоєчасне подання звіту або помилки в ньому, дуже великі та постійно зростають.

Для 2020 звітного року вони складають:

 • 300 ПМПО, або 630 600 грн. за неподання звіту з ТЦУ
 • 1% від суми контрольованих операцій, незадекларованих у звіті з ТЦУ (але не більше ніж 300 ПМПО, або 630 600 грн.)
 • 3% від суми контрольованих операцій, за якими не надано Документацію з ТЦУ (але не більше ніж 200 ПМПО, або 420 400 грн)
 • 1/2 ПМПО (2 102 / 4 204 грн) за кожен день ненадання Звіту/Документації з ТЦУ (якщо вони не подано протягом 30 днів після закінчення граничного строку для сплати штрафів за таке ненадання.)

Якщо ціна в контрольованій операції не буде відповідати правилу витягнутої руки, у податкової інспекції виникнуть претензії, що трансфертне оподаткування є неправомірним. Попередньо контролюючий орган запросить необхідний пакет документації ТЦУ для перевірки, надати яку необхідно протягом 30 днів. При виявленні невідповідності цін правилу витягнутої руки, підприємство може бути піддано донарахуванню прибутку у межах контрольованих операцій.

Підготовка документації з трансферного ціноутворення неможлива без певних знань та практичного досвіду. Щоб уникнути проблем із податковою інспекцією, краще довірити це професіоналам Kreston Global.

Звести ризики до мінімуму можна, довіривши підготовчий процес спеціалістам з ТЦУ з компанії Крестон в Україні. Вони зможуть як привести у відповідність вже наявну документацію, так і розробити нову, з урахуванням виявлених проблем.

Ключові послуги Kreston у сфері ТЦУ

 1. Підготовка звіту з ТЦУ

Звіт про всі контрольовані операції української компанії за звітний рік, що складається у форматі *.xml та завантажується бухгалтером підприємства через програму подання податкової звітності Me.Doc не пізніше 01.10 року, наступного за звітним.

 1. Підготовка документації з ТЦУ

Документація із змістом, що регламентується ст. 39 ПК України:

– опис діяльності компанії або групи компаній, дані про пов’язані особи або контрагенти з низькоподаткових юрисдикцій;

– опис контрольованої операції (КО), умов її здійснення; товарів (робіт, послуг), умов та строків розрахунків по угоді;

– фактори, що вплинули на формування та встановлення цін КО;

– функціональний аналіз та аналіз ризиків, активів;

– економічний аналіз, обґрунтування причин вибору та застосування відповідного методу для обґрунтування цін КО (одного з п’яти у порядку пріоритетності).

 1. Політика з трансфертного ціноутворення

По суті це облікова політика для контрольованих операцій. Заздалегідь прописується весь комплекс дій та відповідальних при плануванні та скоєнні внутрішньогрупових операцій або операцій із низькоподатковими юрисдикціями.

Документація для міжнародних груп

Політика ТЦУ може включати розробку трирівневої документації для міжнародних груп компаній, яка стала обов’язковою в Україні з 2020 звітного року:

– Local File (документація для України);

– Master File (глобальна документація з ТЦ),

– Country-by-Country Report.

Структура звітності з ТЦ для учасників міжнародних груп наступна:

 1. Починаючи зі звіту по ТЦ за 2020 рік, компанії зобов’язані не пізніше ніж до 01.10 року, наступного за звітним, подати Повідомлення про участь у МГК (Міжнародній Групі Компаній), в електронному вигляді відповідно до затвердженої Мінфіном форми.

За неподання Повідомлення про участь у МГК або надання в ньому недостовірної інформації передбачено штраф у 50 ПМПО (для 2020 звітного року сума становить 105 100 грн).

 1. Якщо українська компанія входить до складу міжнародної групи компаній, сукупний консолідований дохід якої за рік, що передує звітному, дорівнює або перевищує 50 млн. євро, компанія зобов’язана на запит ДФСУ надати Глобальну документацію (master file).

За неподання майстер-файлу передбачено штраф у 300 ПМПО (для 2020 звітного року сума становить 630 600 грн).

 1. Якщо українська компанія входить до складу міжнародної групи компаній, сукупний консолідований дохід якої за рік, що передує звітному, дорівнює або перевищує 750 млн. євро, компанія зобов’язана подати Country-by-Country Report (CbCR), або Звіт у розрізі країн. Це звітність транснаціональної групи компаній, яка розкриває інформацію про результати її діяльності у всіх країнах, де вона оперує. За неподання CbCR передбачено найзначніші штрафні санкції (нині понад 2 млн грн.), але їх застосування буде можливим не раніше того року, починаючи з якого Україна приєднається до Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін міждержавними звітами.

Фахівці Крестон в Україні мають великий досвід податкового консультування, підготовки звітів та документації з ТЦУ відповідно до чинних норм законодавства.

НАЗАД

Summary
Послуги з трансферного ціноутворення
Service Type
Послуги з трансферного ціноутворення
Provider Name
Kreston,
вул. Антоновича, 172,Київ,Україна-03150,
Telephone No.+380443334493
Area
Україна
Description
ПРОПОНУЄМО КОМПЛЕКС ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ ЗІ ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ у сфері трансфертного ціноутворення