+38 044 333 44 93

Аутсорсинг внутрішнього аудиту як інструмент зниження витрат

У період пандемії ринок аудиторських послуг розвивається стрімкіше, ніж будь-коли. Залишатися на плаву і утримувати лідерські позиції стає складніше, особливо, коли з кожним днем конкуренти підвищують ефективність бізнесу, оптимізують витрати і автоматизують бізнес-процеси, прагнучи усунути «болі» клієнтів. Так, з кожним днем послуга повного або часткового аутсорсингу внутрішнього аудиту стає все більш затребуваною.

Традиційно внутрішній аудит виконувався власними командами підприємства. Згодом це змінилося, і тепер багато західних організації повністю або частково передають на аутсорсинг функції внутрішнього аудиту. Сучасні проблеми внутрішнього аудиту потребують висококваліфікованих фахівцях, чиї навички забезпечують якісне надання комплексних послуг.

Останнім часом спостерігається тенденція щодо повного або часткового виконання функцій внутрішнього аудиту на підприємствах або фінансових установах. І ми розуміємо, чому. Організація може найняти невелику кількість внутрішніх аудиторів в штат, але їх обов’язки можуть вимагати спеціальних навичок, таких як аудит інформаційних технологій, автоматизованих процесів, корупційних ризиків, різних напрямків діяльності організації, знання міжнародних стандартів аудиту та українського законодавства. Наймання і утримання фахівців з необхідним досвідом і навичками може стати нездійсненною місією для багатьох компаній, тому їх функція внутрішнього аудиту є формальною або недостатньо ефективною. Але якщо таку команду все ж вдається зібрати, керівництву потрібно бути готовим до регулярних і істотним фінансових інвестицій.

Формальна наявність ВА провокує не тільки зайві витрати коштів акціонерів, але і не несе додану вартість керівництву, Наглядовій раді та організації в цілому. Більш того, неефективний внутрішній аудит не зможе повноцінно виконувати функцію «останньої лінії захисту», що створює значні ризики і загрози для організації.

Для початку розберемося, що таке аутсорсинг внутрішнього аудиту.

Варто відзначити, що багато західних компаній вже широко використовують модель часткового або повного аутсорсингу внутрішнього аудиту. Сьогодні ВА це і управління ризиками, і виявлення кейсів шахрайства, і процедури моніторингу, необхідні для захисту активів компанії, і підтримка актуальності IT-систем, що динамічно оновлюються. Відповідно, зростають і витрати на утримання цілого штату з аудиторів, фахівців з IT-аудиту, управління ризиками і кібербезпекою. Функція внутрішнього аудиту стає по-справжньому ефективною тільки при наявності, як мінімум, кожного з таких фахівців в штаті.

Як найняти вже навчених фахівців і забезпечити їх гідною винагородою в умовах, коли потрібно оптимізувати процеси і витрати? Це питання є досить болючим для багатьох організацій. Тут і приходить на допомогу досвід західних колег, які повністю або частково передають завдання внутрішнього аудиту на аутсорсинг.

Зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємств, ускладнення інформаційних технологій і внутрішніх процесів, а також більш жорсткі вимоги до організації систем внутрішнього контролю, аудиту, корпоративного управління, — всі ці фактори вимагають від керівництва організації піднімати планку до вимог професійної якості і кількості співробітників служби внутрішнього аудиту. Таким чином, компанії стикається з новими викликами, а саме:

 • залучення та утримання кваліфікованих співробітників;
 • доступ до передових технологій проведення внутрішнього аудиту;
 • постійне навчання і підтримка професійної сертифікації;
 • можливість залучати фахівців з міжнародним досвідом;
 • забезпечення незалежності служби внутрішнього аудиту та багато іншого.

Повний і частковий аутсорсинг внутрішнього аудиту

З назви випливає, що повний аутсорсинг передбачає делегування всіх функцій внутрішнього аудиту зовнішнім фахівцям, тобто співробітникам аудиторської фірми. У світовій практиці такий формат обирають невеликі і середні компанії.

До часткового аутсорсингу (ко-сорсингу) частіше звертаються великі компанії. Потреба в разовому аутсорсингу може виникнути через брак персоналу в поєднанні з необхідністю дотримання стислих термінів. Також часто потрібні фахівці з глибокими знаннями в тих чи інших областях для виконання спеціальних проєктних робіт.

Співпраця з аудиторськими фірмами на умовах аутсорсингу актуальна в таких випадках:

 • існує дефіцит кваліфікованих ресурсів в штаті;
 • компанія потребує скорочення витрат на утримання співробітників;
 • необхідність в поліпшенні якості аудиту;
 • необхідність в проведенні перевірки в географічно віддалених підрозділах;
 • існує підозра щодо внутрішньокорпоративного шахрайстваі.

Переваги аутсорсингу внутрішнього аудиту

Щоб утримувати висококваліфікований персонал, необхідно регулярно виділяти суттєві бюджети на навчання і підтримку кваліфікації співробітників. Забезпечити необхідну підтримку своїм працівникам в кризові періоди здатна не кожна компанія. Крім того, керівництво має бути впевнено, що підрозділ внутрішнього аудиту функціонує справно і «третя лінія захисту» вибудувана максимально ефективно.

Дані завдання може ефективно вирішувати аутсорсинг — повний або частковий (ко-сорсинг). Він дозволяє вирішувати завдання в сфері внутрішнього аудиту силами кваліфікованих фахівців і залучати додаткові трудові ресурси в період максимального навантаження, а також для виконання проєктів будь-якої складності. Це дає перевагу організації не збільшувати чисельність співробітників, заощадити на фіксованих витратах на їх утримання і в той же час отримати якісні послуги з ВА від зовнішньої організації. Таким чином, аутсорсинг / ко-сорсинг ВА має значні переваги:

 • істотне підвищення якості функції внутрішнього аудиту;
 • зникає стаття витрат на виплату зарплат, премій, лікарняних, відпускних;
 • підвищується прозорість і об’єктивність результатів аудиту, завдяки залученню незалежних фахівців, які пов’язані з керівництвом або співробітниками підприємства;
 • відсутність витрат на створення і розвиток власної служби внутрішнього аудиту, а також на навчання і сертифікацію співробітників;
 • зростає якість аудиту завдяки залученню висококваліфікованих фахівців з необхідним досвідом і компетенціями, які використовують найактуальніші інструменти і методики;
 • доступ до передових технологій і методології проведення внутрішнього аудиту;
 • забезпечення необхідної кількості людських ресурсів.

Реальність стрімко змінюється, а щоб допомогти своїй компанії встояти на ногах, потрібно оперативно реагувати на всі зміни. Зокрема, модернізувати і «освіжати» процеси внутрішнього аудиту, які працювали попередні десятиліття. У цьому питанні ніхто не допоможе краще, ніж запрошений фахівець з авторитетної аудиторської фірми, що володіє інноваційними методиками і техніками. Зовнішній фахівець допоможе пристосуватися до змін, адаптувати бізнес-модель, змінити спосіб мислення, знайти баланс між традиційними і новими техніками.

Підводячи підсумок

То яку модель краще вибрати: створювати власний штат внутрішніх аудиторів або залучати зовнішніх спеціалістів? Відповідь на це питання має дати менеджмент компанії на підставі регулярних оцінок якості внутрішнього аудиту.

Кожна з моделей має свої плюси і мінуси. Безумовно, однозначної відповіді для всіх немає, істина традиційно лежить посередині. Однак важливо розуміти, що в епоху швидких змін аутсорсинг внутрішнього аудиту є взаємовигідним партнерством підприємств і аудиторсько-консалтингових компаній, що дозволяє освіжити, модернізувати і підвищити ефективність бізнесу.

 
Юлій Щукін
директор з аудиту
Kreston Ukraine

Новини і публікації

Ознайомтесь з іншими експертними матеріалами Kreston Ukraine

НАШІ ПОСЛУГИ

Послуги Kreston Ukraine міжнародним та українським клієнтам

Kreston Ukraine представляє одну з найкращих аудиторських практик в Україні

Пропонуємо комплекс професійних послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності, угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

Реструктуризація бізнесу, фінансовий та податковий Due Diligence, консультації

ДОВІРТЕ СВІЙ ПРОЕКТ ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО KRESTON