+38 044 333 44 93

Фінансова звітність vs Annual Report

Фінансова звітність і річний звіт у форматі Annual Report мають багато спільного.

І те, і інше – це різновид регулярної звітності компанії, обидва відображають її фінансові показники за звітний період, обидва можна використовувати для діалогу з кредиторами, інвесторами, бізнес-партнерами і для управлінських цілей. Насправді, така схожість поверхнева. Обидва документи виконують різні функції і по-різному показують картину бізнесу.

Детальніше в статті партнера Kreston Андрія Попова за посиланням

Фінансова звітність: що це?

Фінансова звітність (англ. Financial statements або financial report) – документ, що містить виключно інформацію про фінансовий стан компанії. Він відображає ситуацію за різні звітні періоди, зазвичай це квартал, півріччя або рік.

Фінансовий звіт складається з кількох окремих звітів, у тому числі відомості про активи та зобов’язання компанії у розглянутий часовий проміжок, звіту про доходи та витрати, руху фінансових коштів тощо.

При цьому фінансові звіти відрізняються стандартною структурою і характеризуються сухістю, лаконічністю, можна навіть сказати, певною “бездушністю”. Їм властива обов’язковість підготовки, оскільки пред’явлення фінансової звітності від підприємств вимагають державні органи.

Що потрібно знати про Annual Report?

Annual Report не обмежений лише фінансовою інформацією. Навпаки, він представляє максимально повну характеристику компанії, розкриваючи в тому числі дані про її нефінансові показники. Найважливішими серед них є:

  • операційні показники (дані про обсяги виробництва та продажу в натуральних показниках, чисельність і структура співробітників тощо);
  • аналіз стану компанії на ринку та її конкурентних переваг;
  • опис обраної керівництвом стратегії й тактики розвитку;
  • представлення команди менеджерів (користувач може побачити фотографії, короткі біографії, цілі та плани ключових співробітників компанії).

Гнучкість і всеосяжний характер формату Annual Report особливо важливі у випадках, коли тільки фінансові показники компанії з тих чи інших причин не привабливі.

Наприклад, збитки за фінансовою звітністю роблять компанію поганим об’єктом для вкладень. Але в Annual Report може бути більш докладно розкрито інформацію про природу виникнення цих збитків. Наприклад, через стратегію розвитку компанії, спрямовану на утримання або агресивне нарощування ринкової частки. На відміну від стандартного пакета фінансової звітності, формат Annual Report може більш наочно показати, що збитки – не результат неефективності, а лише тимчасовий побічний ефект реалізованої стратегії, яка приведе компанію до успіху в майбутньому.

Що важливо, в Annual Report інформація про роботу компанії подається не тільки за розглянутий звітний період (рік), але і за більш ранні часові проміжки, дозволяючи порівняти їх між собою, простежити виникнення змін і їхні причини. Також у річному звіті присутні прогнози й результати, яких компанія має намір досягти.

Така детальність документа пояснюється його цільовим призначенням. Він може використовуватися компаніями не тільки для професійних користувачів з фінансового середовища (наприклад, банків), але й для широкого кола інвесторів і бізнес-партнерів, які не хочуть лише розбиратися в нескінченних цифрах. Звідси випливає ще одна особливість Annual Report – він повинен бути яскравим, привертати увагу, але при цьому повністю доносити суть. Тому такі документи оформлюються з високою часткою креативності, на відміну від фінансової звітності, яка завжди складається за певним шаблоном.

Підсумовуючи

Незважаючи на схожість, фінансова звітність і Annual Report – це два різних типи документів. Найголовніша відмінність між ними – в ступені їхньої гнучкості і цільовому призначенні.

Фінансовий звіт містить лише певний тип фінансової інформації, викладеної в сухій формі відповідно до загальноприйнятих стандартів. Його мета – продемонструвати виключно фінансові результати компанії її керівництву, власникам і вузькому колу зацікавлених осіб.

А ось мета Annual Report – створити гідний образ компанії, такий, який приваблюватиме інвесторів, кредиторів, бізнес-партнерів і клієнтів. Тому такий документ містить не лише фінансову, а й нефінансову інформацію, а також відрізняється творчим підходом в оформленні. Цікаві ілюстрації, макети, інфографіки, кейси – важливі елементи Annual Report, завдяки яким і він сам, і компанія, яку він просуває, виділяються із загальної маси.

Новини і публікації

Ознайомтесь з іншими експертними матеріалами Kreston Ukraine

НАШІ ПОСЛУГИ

Послуги Kreston Ukraine міжнародним та українським клієнтам

Kreston Ukraine представляє одну з найкращих аудиторських практик в Україні

Пропонуємо комплекс професійних послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності, угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

Реструктуризація бізнесу, фінансовий та податковий Due Diligence, консультації

ДОВІРТЕ СВІЙ ПРОЕКТ ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО KRESTON