+38 044 333 44 93

Олігархам зась: як уряд пропонує їх контролювати

Кабінет Міністрів на початку вересня подав до Верховної Ради законопроєкт №8008 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843». Зі свого боку Mind продовжує розглядати пропозиції законотворців і розповідати на кого і як вплине та чи інша ініціатива. Так, серед іншого, у законопроєкті пропонується внести олігархів до переліку вискоризикованих клієнтів суб’єктів первинного фінмоніторінгу (СПФМ). Які саме новації пропонує уряд і чи має законопроєкт шанси на підтримку народними обранцями, пояснив Mind юридичний радник Kreston Ukraine Павло Пирков

Номер і дата реєстрації Законопроєкту: 8008 від 07.09.2022
Автори: Шмигаль Денис Анатолійович

Етап: законопроєкт опрацьовується в комітеті


Мета законопроєкту:

 1. Забезпечення захисту економічних та внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності, а саме захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок агресії рф в Україні. Зокрема, шляхом недопущення до керівництва й управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) осіб, які є громадянами рф, та/або підтримують збройну агресію проти України, і віднесення клієнтів, діяльність яких пов’язана з рф, до високоризикових.
 2. Реалізації рекомендацій ЄК, зазначених у Висновку ЄК щодо заявки України на членство в ЄС, у частині забезпечення відповідності національного законодавства міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (запобігання та протидія), зокрема стосовно:
 • удосконалення регулювання і нагляду за спеціально визначеними СПФМ (приведення законодавства у відповідність до 28-ї Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF));
 • віднесення до СПФМ торгівців творами мистецтва й посередників у такій торгівлі й суб’єктів господарювання, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги щодо надання в оренду нерухомого майна. Тобто приведення законодавства у відповідність до Директиви Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2018/843 від 30.05.2018 «Про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС»).
 

Зміни, які пропонується внести законопроєктом №8008 

Для реалізації заявленої мети урядовці пропонують таке.

1. При визначенні бездоганної ділової репутації пропонується враховувати не відсутність незнятої або непогашеної судимості, а зважати на відсутність судимості за кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку.

По суті, нове формулювання дещо розширює перелік кримінальних правопорушень, які мають бути враховані при визначені ділової репутації як бездоганної.

2. Уряд хоче конкретизувати визначення поняття операцій із нерухомим майном. Зокрема, під такими операціями пропонується розуміти операції, спрямовані на:

 • підготовку й супровід переходу права власності на нерухомість, якою замовник володіє або має право розпоряджатися на законних підставах;
 • підготовку й супровід переходу права користування нерухомістю – передачу в оренду (наймання) нерухомості, якою замовник володіє або має право розпоряджатися на законних підставах;
 • управління нерухомістю відповідно до вимог Цивільного кодексу України;
 • надання консультаційно-інформаційних послуг, пов’язаних з операціями, зазначеними в абзацах другому – четвертому цього пункту (тобто всі перераховані вище операції).

Така конкретизація, з одного боку, розширює поняття «операцій з нерухомістю», з іншого – надає чітке визначення понять і правил, за якими необхідно кваліфікувати ті чи інші дії (послуги).

3. Конкретизувати, у якому значенні вживаються терміни «збройна агресія» і «культурні цінності», а саме:

 • термін «збройна агресія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України». У цьому випадку мається на увазі застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України, зокрема: вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України та/або блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав та інші. 
 • термін «культурні цінності» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Тут маються на увазі об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне й наукове значення та підлягають збереженню, відтворенню й охороні відповідно до законодавства України. Це, зокрема:  оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва та/або предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки й культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва тощо.

4. Розширити перелік суб’єктів господарювання, які отримують статус СПФМ.

Так, згідно із запропонованими змінами, передбачається покладання обов’язків щодо первинного фінансового моніторингу на суб’єктів, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном. Тобто не лише тих, що надавали посередницькі послуги під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомості, а також суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з такою купівлею-продажем, – як це передбачено чинною редакцією закону. 

Крім того, пропонується додати до переліку осіб, на яких покладені функції первинного фінмоніторингу, осіб, що здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або посередництво в такій діяльності.

5. Уряд пропонує розширити перелік обставин, при  наявності яких, СПФМ зобов’язаний встановити високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) із клієнтом.

Так, уряд пропонує зобов’язати СПФМ встановлювати високий ризик ділових відносин щодо клієнтів:

 • які включені до Реєстру осіб, що мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів);
 • які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
 • які є юридичними особами – резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
 • у яких кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
 • у яких засновником (учасником, акціонером) або власником прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України.

Розширення вищезазначеного переліку абсолютною більшістю (із наведеного переліку) обставин в умовах збройної агресії росії проти України є цілком доречним та обґрунтованим. Проте включення до згаданого переліку такої обставини, як наявність клієнта у Реєстрі осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), є дуже суперечливим.

Так, зокрема, європейські партнери та опозиція зазначали політичну вмотивованість і правову сумнівність норм, прописаних у законі «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».

Тому подальша інтеграція в правове поле України вкрай суперечливих норм закону про так звану деолігархізацію (принаймні до того, як норми цього закону будуть суттєво змінені) не дуже корелюється з метою законопроєкту №8008 – протистояння збройній агресії росії та/або реалізація рекомендацій ЄК щодо заявки України на членство в ЄС.

6. Пропонується скоротити перелік обставин, наявність який зобов’язує суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин).

Так, на сьогодні (згідно з чинною нормою закону) суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний відмовити у встановлені ділових відносин клієнту в разі виявлення, що до такого клієнта застосовано спеціальні економічні або інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
Уряд пропонує цю норму виключити.

7. Пропонується доповнити вимоги до осіб, які залучені до проведення первинного фінансового моніторингу. Зокрема, встановити, що зазначені особи не можуть мати громадянства (підданства) держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

8. Пропонується внести зміни до переліку та умов правочинів, при яких забезпечується виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Зазначені обов’язки будуть виконуватися, зокрема:

 • суб’єктами господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій із нерухомим майном, надання посередницьких та/або консультаційних послуг, підготовки та/або здійснення правочинів щодо купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна, якщо щомісячна сума орендної плати дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (400 000 грн). 
  За чинною нормою, обов’язок розповсюджується на посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також на суб’єктів господарювання, які надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна, при наданні консультаційних послуг, підготовці та/або здійсненні правочинів щодо купівлі-продажу нерухомого майна.
 • суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (400 000 грн), під час проведення фінансових операцій із дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них та/або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної. 
  За чинною нормою сума становить 40 000 грн, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, під час проведення фінансових операцій із предметами високої вартості (зокрема, з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо).
 • особами, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або посередництво в такій діяльності, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону (400 000 грн), під час проведення фінансових операцій із культурними цінностями та/або під час організації торгівлі такими культурними цінностями, у тому числі аукціонної.
  Чинний закон такої норми не передбачає.

9. Пропонується до критеріїв, за наявності яких операція визнається пороговою, додати умову про те, що фінансова операція є пороговою, якщо крім інших умов (які присутні в чинній на сьогодні редакції закону) – хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

10. Уряд пропонує прибрати норму, яка обмежує застосування відповідальності принципом: за одне порушення не може бути застосовано більше одного заходу впливу.

Така ініціатива уряду потребує суттєвого доопрацювання, адже, враховуючи чималі санкції (зокрема штрафи) за порушення в сфері первинного фінансового моніторингу, сама система відповідальності у цій сфері вочевидь потребує суттєвого удосконалення.

11. Уряд пропонує встановити, що в разі відсутності можливості в суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконувати обов’язки, передбачені цим Законом, у встановлені строки, вони звільняються від відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії на період перебування територіальної громади у такому переліку за умови обов’язкового виконання таких обов’язків протягом одного місяця після її виключення з цього переліку.

Йдеться про суб’єктів первинного фінмоніторінгу, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 


Чинність закону

Якщо законопроєкт ухвалять, він набере чинності з дня наступного за днем його опублікування.


Висновки

Запропонований урядом законопроєкт містить низку вкрай важливих норм, щонайшвидше прийняття яких буде, безперечно, дуже корисним для захисту економічних і внутрішніх інтересів національної безпеки України, її територіальної цілісності, а також для реалізації рекомендацій Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Проте цей же законопроєкт містить низку норм, які, на нашу думку, потребують суттєвого доопрацювання.

Чи ухвалить Верховна Рада документ в урядовій редакції – спрогнозувати вкрай важко.

На сьогодні законопроєкт розглядає профільний комітет Верховної Ради України. Чи буде він суттєво удосконалений парламентарями в процессі його прийняття, ми скоро побачимо.

Якщо депутати провладної партії зможуть досягти компромісу з опозиційними фракціями проукраїнської опозиції (щодо зміни або усунення сумнівних норм цього законопроєкту), то перспективи ухвалення законопроєкту не викликають жодних сумнівів.

Якщо ж провладні депутати не зможуть (або не захочуть) досягти згоди з фракціями опозиції, то перспективи прийняття цього документу залежатимуть від їх здатності мобілізувати на голосування власну фракцію і долучити до цього голосування «резерви» від розпущеної ОПЗЖ.

Але, враховуючи те, що збройна агресія проти України триває і росія вочевидь не збирається в осяжному майбутньому відмовлятися від своїх намірів по знищенню України, можемо побажати нашим народним депутатам зваженості та політичної мудрості. Останнє дозволить уникнути необачних рішень, які можуть поставити під загрозу єдність українського суспільства, а отже, і перемогу України в цій війні, а також перспективи її членства в Європейському Союзі та НАТО.

Павло Пирков, юридичний радник

За матеріалами видання Mind.ua

Новини і публікації

Ознайомтесь з іншими експертними матеріалами Kreston Ukraine

НАШІ ПОСЛУГИ

Послуги Kreston Ukraine міжнародним та українським клієнтам

Kreston Ukraine представляє одну з найкращих аудиторських практик в Україні

Пропонуємо комплекс професійних послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності, угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

Реструктуризація бізнесу, фінансовий та податковий Due Diligence, консультації

ДОВІРТЕ СВІЙ ПРОЕКТ ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО KRESTON