+38 044 333 44 93

Новий стандарт визнання виручки МСФЗ 15

Деякі з нас ще вчилися в школі, коли МСФЗ 11 «Будівельні договори» і МСФЗ 18 «Прибуток» були випущені в 1993 році. З тих пір в МСФЗ 11 і 18 було внесено ряд поправок внаслідок нових Міжнародних фінансових стандартів. Були випущені стандарти звітності (МСФЗ) і ряд Інтерпретацій, пов’язаних із доходами. Наприклад, Інтерпретація 13 «Програми лояльності клієнтів», Інтерпретація 15 «Угоди про будівництво об’єктів нерухомості» та Інтерпретація 18 «Передача активів від клієнтів».

Новий стандарт визнання виручки МСФЗ (IFRS) 15 «Виторг за договорами з покупцями» вступив в силу для облікових періодів, які починаються з січня 2018 року.

Основна відмінність полягає в тому, що виручка буде ґрунтуватися на змінах в активах та зобов’язаннях за контрактом. Всі контракти будуть проаналізовані як активи і контрактні зобов’язання. Виторг буде визнаватися тільки в тому випадку, якщо чисте зобов’язання за договором зменшиться або чистий актив за договором збільшиться в результаті виконання підприємством своїх договірних зобов’язань. Передача контролю свідчить про виконання зобов’язань.

МСФЗ (IFRS) 15 включає п’ятисходинковий підхід. Зміни по кожному з них такі:

Визначити договори з замовником. У деяких випадках відмінність між тим, діють сторони як агент в договорі або як клієнт, змінилося. Будівельники були змушені відокремити продаж нових будинків від контрактів на продаж старих, взятих, наприклад, на умовах часткового обміну. Ця проблема також стосується компаній, що працюють в галузі програмного забезпечення, транспорту та управління нерухомістю. Результат — те, що було комісійними, може стати дисконтом, скороченням доходу і навпаки. Вплив таких змін був менше на кінцевий прибуток, ніж на валовий дохід або на звітну маржу різних бізнес-напрямків, але в деяких компаніях вплив може бути настільки ж значним для обох.

Визначити окремі зобов’язання виконання в договорі. Як і передбачалося, ця зміна мала найбільший вплив. Збільшення поділу, що необхідно МСФЗ (IFRS) 15, змінює терміни визнання виторгу і прибутку, і це означає відновлення нерозподіленого прибутку. Наприклад, відділення продажу обладнання та програмного забезпечення від надання послуг, технічного обслуговування і установки прискорило визнання прибутку за контрактами на мобільні телефони; для інших визнання прибутку минулих періодів було припинено і відкладено. Для забудовників житлової нерухомості виторг повинен бути розподілений на п’ятирічні гарантії, що надаються як частина «пакету», і її не можна просто виділити в якості резерву на вартість можливих майбутніх претензій та позовів.

Визначити ціну контракту. Компанії не виділяють серйозних змін в підході до питань, де ціна змінюється. Це вказує на те, що, наприклад, об’ємні знижки покупцям або бонуси на етапах вже враховувалися з обережністю. Там, де МСФЗ (IFRS) 15 більшою мірою змінює правила, це витрати на придбання за договором. Це не охоплювалося попереднім стандартом, але тепер такі витрати повинні розподілятися наперед відповідно до виторгу. Мабуть, деякі інженери, які займаються великими продажами обладнання, що виробляють мобільні телефони, що будують будинки і компанії, раніше витрати посередникам на значні комісійні списували в міру їх виникнення.

Розподілити ціну контракту на різні етапи виконання зобов’язань. Можливість ігнорувати елемент фінансування, коли різниця в часі між отриманням грошових коштів і виконанням за контрактом становить менше 12 місяців, широко використовується в тих випадках, коли є істотні авансові платежі клієнтів. Вимога ідентифікувати окремі ціни продажу для окремих зобов’язань по виконанню було тим, що багато компаній визнали складним для застосування і де була потрібна певна ступінь судження.

Визнати виторг при виконанні зобов’язань по виконанню. Ключовим критерієм виконання згідно з МСФЗ (IFRS) 15 є те, що контроль переходить до покупця або в певний момент часу, або в часі. Важко відокремити будь-які наслідки цього від окремих службових обов’язків з доставки та обслуговування обладнання.

Більш детальні ефекти були важливі — перехід від методу «відсоток виконання» до методу «частка понесених витрат» для вимірювання досягнутих віх. У проектах будівництва нерухомості момент часу для продажу змінюється від обміну контрактами і практичного завершення будівництва до юридичного завершення контракту.

Здається не зовсім зрозумілим, що навіть відповідно до МСФЗ (IFRS) 15 всі житлові проекти будуть здійснюватися по одній моделі для визнання виручки, деякі можуть дізнаватися з часом, а інші в певний момент часу.

Перехід та перерахунок

Компанії, схоже, діляться порівну між компаніями з повним ретроспективним перерахунком і тими, хто вибирає модифікований підхід. Серед великої кількості компаній остаточний вибір не був зроблений в кінці 2017 року; навіть для проміжних звітів у 2018 році для багатьох вибір переходу ще не ясний. Тому користувачі можуть не знати про те, чи є цифри попереднього року дійсно порівнянними.

Перерахунок може бути підвищенням або зменшенням, хоча в телекомунікаційних компаніях спостерігається постійне зростання як наслідок попереднього визнання продажу обладнання.

Багато про застосування компаніями нового стандарту в 2018 році ще належить розкрити і оцінити. Відсутність повних ретроспективних перерахунків означає, що реальний вплив на прибуток не буде повністю проявлено до публікації звітів за 2019 фінансовий рік.

Сьогодні вплив МСФЗ (IFRS) 15 є змінним — те, що змінилося, варіюється (і може бути в деталях стандарту), так само як ступінь впливу від одного підприємства на інше, і деякі сектори (наприклад, інвестиції в роздрібну торгівлю і нерухомість) практично не постраждали.

В цілому, вплив МСФЗ (IFRS) 15 на прибуток або чисті активи може бути незначним, хоча зусилля, необхідні для його застосування, можуть бути значними, оскільки компанії намагаються повністю зрозуміти багато видів договорів з клієнтами.

То чи варто було все це? Переваги поліпшеної звітності — велика ясність і послідовність, краще розкриття інформації — ймовірно, стануть очевидними тільки в наступні періоди, коли новий стандарт бухгалтерського обліку стане повністю вбудованим в корпоративну звітність.

Огляд статей АССА за новим стандартом МСФЗ 15.

Староверова Ю.В., FCCA

Новини і публікації

Ознайомтесь з іншими експертними матеріалами Kreston Ukraine

НАШІ ПОСЛУГИ

Послуги Kreston Ukraine міжнародним та українським клієнтам

Kreston Ukraine представляє одну з найкращих аудиторських практик в Україні

Пропонуємо комплекс професійних послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення

Оцінка бізнесу та активів для фінансової звітності, угод з капіталом, міжнародних фінансових установ

Реструктуризація бізнесу, фінансовий та податковий Due Diligence, консультації

ДОВІРТЕ СВІЙ ПРОЕКТ ПРОФЕСІОНАЛАМ

ПРИЄДНАТИСЬ ДО KRESTON